Skip to content back to nav
 
 

UU Vest - Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU-vejleder

Din uddannelsesvejleder er din samarbejdspartner hele vejen

På undersiderne her kan du læse mere om vores karriere- og uddannelsesvejledning. Det gælder vejledningssamtaler, kollektiv vejledning, erhvervspraktik, uddannelse og job i 7.-9. klasse, introduktionskurser, brobygning og andet i grundskolen. Desuden kan du læse om uddannelsesvejledningen videre op til unge under 25 år. Du kan også læse om, hvordan en uddannelsesvejleder samarbejder med forældre, uddannelsessteder, jobcentre og andre, som er medvirkende til, at du finder den rette vej.

​​Vejlederne i Egedal Ungeindsats er i dagligdagen placeret i de lokale skoler med tæt kontakt til både de unge, forældre, lærer,uddannelsessteder, arbejdsmarkedet og andre med indflydelse på de unges uddannelses- og erhvervsbetingelser.

https://www.egedalkommune.dk/borger/dagtilbud-og-skole/egedal-ungeindsats/

Trine kan kontaktes på mobil 72 59 92 33 mail Trine.byrnak@egekom.dk 

 
 
Afdeling Ganløse Skole

Ganløse Skole 
Vestergade 5A, Ganløse
3660 Stenløse
Tl. 7259 8400
ganloeseskolen@egekom.dk

Afdeling Slagslunde Skole

Slagslunde Skole
Blomstervej 19, Slagslunde
3660 Stenløse
Tlf. 7259 8450
slagslundeskolen@egekom.dk