Skip to content back to nav
 
 

SSP og PPR

Politi

SSP

SSP er forkortelsen for det forpligtende samarbejde, der finder sted imellem skolerne, socialforvaltningen (familiecentret) og politiet.

Samarbejdet har det primære formål at forebygge kriminalitet og mistrivsel blandt kommunens børn og unge, således at en kriminel løbebane eller et misbrug så vidt muligt undgås.

Hvad enten du er barn, ung, forældre eller samarbejdspartner, kan du altid rette henvendelse til en af SSP medarbejderne i Egedal kommune. Ofte kan det være lettere at tale med en "fremmed" om sine problemer og tanker, end med et familiemedlem eller klasselærer, og dér få snakket åbent om sine bekymringer.

Alle medarbejdere i SSP har tavshedspligt. I praksis betyder det, at du kan henvende dig og snakke om stort set alle emner der vedrører dig selv, dine kammerater, din familie - uden at være bekymret for at nogen skal "sladre". SSP tilbyder også gerne at være med til en svær samtale mellem unge og deres forældre, ligesom vi kan tilbyde at skabe kontakt mellem den unge og en af familiecentrets rådgivere.

SSP er synligt de steder i kommunen, hvor børn og unge færdes - dvs. at vi kommer på skoler, i klubber og i Ungdomsskolen.


PPR

Ønsket er at støtte børn og unge i deres udvikling indenfor deres normale rammer. For børn og unge som ikke udvikler sig optimalt tilbyder Pædagogisk Psykologisk Rådgivning en række muligheder. 

Ud fra en individuel vurdering af barnet yder Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) rådgivning, supervision og sparring til medarbejdere i institutioner og på skoler for at sikre den optimale udvikling for barnet. Målet er at fastholde barnet i sine vante rammer samtidig med at støtte og sparring sætter fokus på barnets individuelle udvikling.
PPR tilbyder også rådgivning af forældre, så de også er i stand til at indgå i et konstruktivt samarbejde omkring barnet.


Tilbud via Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

  • Psykologisk bistand (0 - 18 år)
  • Tale-høre pædagogisk bistand (0 - 18 år)
  • Specialpædagogisk bistand (0 - 18 år)
  • Fysioterapeutisk konsulent bistand
  • Bistand fra motorikkonsulent
  • Undersøgelse / udredning
  • Rådgivning/vejledning af lærere, pædagoger m.fl.
  • Konsultativ supervision

Hjælp til mit barn


Oplever du, at dit barn har brug for hjælp, bør du tage en snak med dit barns pædagog eller lærer. I samarbejde kan I overveje, hvorvidt dit barn bør undersøges for at blive indstillet til et af de nævnte tilbud.

 

 
 
Afdeling Ganløse Skole

Ganløse Skole 
Vestergade 5A, Ganløse
3660 Stenløse
Tl. 7259 8400
ganloeseskolen@egekom.dk

Afdeling Slagslunde Skole

Slagslunde Skole
Blomstervej 19, Slagslunde
3660 Stenløse
Tlf. 7259 8450
slagslundeskolen@egekom.dk