Skip to content back to nav
 
 

Klub

Softball

Velkommen til Klubben

Ganløse fritids- og ungdomsklub

Kontakt os på http://www.klubegedal.dk/ganloese

 

I Fritidsklubberne er der mulighed for at få et indholdsrigt fritidsliv i samvær med jævnaldrende.

Fritidsklubberne er for børn i 4. - 7. klasse, og tilbyder et bredt udvalg af aktiviteter: idræt, teater, musik, værksteder, computer, rollespil, dyrehold, udeliv og meget mere.

Fra 6. klasse til barnet fylder 18 år, kan der tilbydes aftentilbud. 
Alle klubber afholder informationsmøder, hvor du og dit barn kan få et indblik i de mange aktiviteter der tilbydes.

Der gives ikke søskendetilskud til fritidsklubber.

Ind - og udmeldelse 

 • Når dit barn er indmeldt i klub, sker overflytning fra SFO automatisk den 1. april.

 • Der er mulighed for at komme i fritidsklub fra den 1. januar, det år dit barn  skal i 4. klasse.
  Ønskes denne mulighed skal du udmelde dit barn af SFO, med en måneds varsel.

 •  For yderligere information se klubbernes egne hjemmesider på www.klubegedal.dk

 • Indmeldelse skal ske direkte i den ønskede klub.

 • Udmeldelse skal ske via Den Digitale Pladsanvisning med mindst en måneds varsel, til udgangen af en måned.

 • Udmeldelse fra aftenklub sker automatisk den måned dit barn fylder 18 år.
  Ønsker du at udmelde tidligere, skal du selv sørge for udmeldelse via Den Digitale Pladsanvisning

 • Ønsker dit barn at skifte til anden klub, kontaktes pågældende klub. 

 

 
 
Afdeling Ganløse Skole

Ganløse Skole 
Vestergade 5A, Ganløse
3660 Stenløse
Tl. 7259 8400
ganloeseskolen@egekom.dk

Afdeling Slagslunde Skole

Slagslunde Skole
Blomstervej 19, Slagslunde
3660 Stenløse
Tlf. 7259 8450
slagslundeskolen@egekom.dk