Skip to content back to nav
 
 

5 fokusområder

2 piger laver opgaver

Fem fokusområder for Distriktsskole Ganløse:

Undervisning
Udviklingen af undervisningskvaliteten er en meget høj prioritet
på Ganløse Distriktsskole. I 15/16 kører projekt målstyret
undervisning. Det er et mål på, at vi fagligt løfter alle vores
børn ud over det forventelige i forhold til den socioøkonomiske
baggrund vores elever møder ind med.

Musik
Slagslunde skole har i mange år opbygget en stærk kultur
omkring musik med daglig morgensang, forårskoncert m.v.
For at udnytte potentialet fuldt ud er der nu oprettet en
musikprofilklasse på Slagslunde Skole i 15/16.
Det er vores mål, at samarbejdet med Musiksskolen udvides.

Digitale færdigheder
I 2015-2018 implementeres digital undervisning tværs af
klasser og matrikler.Vores børns arbejdshverdag bliver
markant forskellig fra den vi selv blev mødt af da vi
startede på arbejdsmarkedet. De skal kunne arbejde sammen
i digitale netværk på tværs af geografiske og kulturelle grænser.
På Distriktsskole Ganløse har vi som mål, at eleverne
rutinemæssigt vil arbejde sammen med elever fra andre
klasser på begge matrikler. De vil også rutinemæssigt
samarbejde med elever fra andre landsdele og til tider også fra andre lande.

SFO
På Distriktsskole Ganløse har vi en SFO, som indbyder til
bevægelse både inde/ude og hvor medarbejderne går foran
som rollemodel. Medarbejderne uddannes hvert år så de kan
tilbyde børnene de bedst mulige rammer for bevægelsen.
Timerne om eftermiddagen vil bære præg af børn i bevægelse.
Det skal fremgå tydeligt i hverdagen at SFO vægter bevægelse,
leg og idræt højt. Børnene skal opnå større fysisk formåen og
skabe relationer gennem fysisk aktivitet.

Klub
Klubbens pædagoger byder ind med arbejde omkring inklusion
på Distriktsskole Ganløse. Opgaver omkring den enkelte elev
og trivsel i klasserne i samarbejde med lærerne. Der arbejdes
med handleplaner for de enkelte indsatser. Timerne er fordelt
på årgangene på mellemtrinnet og udskolingen, og flere af
pædagogerne har opgaver i forhold til enkelte elever med særlige behov.

 
 
Afdeling Ganløse Skole

Ganløse Skole 
Vestergade 5A, Ganløse
3660 Stenløse
Tl. 7259 8400
ganloeseskolen@egekom.dk

Afdeling Slagslunde Skole

Slagslunde Skole
Blomstervej 19, Slagslunde
3660 Stenløse
Tlf. 7259 8450
slagslundeskolen@egekom.dk