Skip to content back to nav
 
 

Fokusområder

2 piger laver opgaver

Fokusområder for Distriktsskole Ganløse:

Vores fokusområder bidrager til en tydelig og samlet indsats/retning, og har det mål at understøtte elevernes læring, trivsel og udvikling.

 

1. Inkluderende læringsfællesskaber


• Udvikling af ressourcecenter - herunder PLC, ressourceteam og supplerende team

• Fokus på trivsel, ansvar og forpligtelser i et fællesskab

• Fokus på kommunikation af tiltag 

 

2. Læsning - afkodning, læsestrategier, læseforståelse


• Læseresultaterne dykker, når eleverne når mellemtrinnet. Der skal være et kontinuerligt    fokus på og fastholdelse af elevernes læsning. Dette ønskes konsolideret i årene, der        kommer 

• Læsekampagner hvert år

• Fokus på læsning i alle fag - det er alle fags og faglæreres ansvar

• Fokus på kommunikation om tiltag 

 

3. Læringsmiljøer 


• Man skal kunne se, at man er på en skole

• Omgivelserne skal lede tankerne i retning af læring

• Fokus på vores fælles ansvar for miljøet, der omgiver os

• Fokus på kommunikation om tiltag 

 
 
Afdeling Ganløse Skole

Ganløse Skole 
Vestergade 5A, Ganløse
3660 Stenløse
Tl. 7259 8400
ganloeseskolen@egekom.dk

Afdeling Slagslunde Skole

Slagslunde Skole
Blomstervej 19, Slagslunde
3660 Stenløse
Tlf. 7259 8450
slagslundeskolen@egekom.dk