Skip to content back to nav
 

Profil

 

Vores vision viser vejen: 

Ganløse - og Slagslunde Skole vil være en attraktiv skole, hvor alle elever har de bedste muligheder for at udfolde deres faglige og sociale potentialer. Vi er en skole, hvor høj faglighed, kreativitet, trivsel, fællesskab og et positivt livssyn følges ad. Vi er også en ambitiøs skole, hvor alle gør sig umage, og hvor både vores elever og lærere er stolte af at høre til.

Alt hvad vi siger og gør udspringer af vores værdier:

  • Respekt
  • Engagement
  • Ansvarlighed
  • Helhed
  • Resultater og handlekraft

 

Vores skole er dit barns skole

Vores elever skal opleve at blive både set og hørt. Det er en forudsætning for, at de kan udvikle sig bedst muligt. På skolen vil dit barn møde en masse børn og dygtige lærere, som brænder for, at alle skal lære en masse.

På vores skole vil dit barn blive udfordret både kreativt, fagligt og fysisk. Her går høj faglighed og daglig trivsel hånd i hånd med gensidig respekt, engagement og ansvarlighed. Som forældre vil du opleve, at vi er den rigtige skole for netop dit barn, og at vi tilrettelægger dagen, så dit barn bliver så dygtigt som muligt. Det enkelte barn er i fokus - hele dagen.

God trivsel gælder i alle aspekter af hverdagen. Derfor arbejder vi målrettet på, at der er en tæt forbindelse og en rød tråd i arbejdet mellem skolen, SFO'en og Klubben. 

Og vi lægger vægt på at trivsel og læring har mange facetter: Vi er stolte af at vores SFO er certificeret som en idræts-SFO, af vores populære Skolehave-projekt og vores tætte samarbejde med Musikskolen.

 

Her er hver dag en læringsdag

Vi stiller krav for at kunne nå vores mål. Der er en lige linje mellem vores handlekraft og vores resultater, og vi vil måles på, at der er overensstemmelse mellem det vi siger, og det vi gør. Vi er ambitiøse og engagerede, og vi sigter efter, at alle gør sig umage. Vi tror på det inspirerende og udfordrende undervisningsmiljø, hvor vi tager udgangspunkt i, at ikke alle børn er ens, at nogle har brug for tryghed og vedvarende støtte, mens andre skal have råderum til at udfolde deres helt særlige talenter.

Vi vil være på omgangshøjde, med den tid vi lever i. Derfor spiller digital understøttet læring en rolle i børnenes læring, når vi synes det kan give en merværdi i forhold til den enkeltes udvikling. Alle elever har adgang til moderne teknologi - bl.a. gennem en iPad til hvert barn - så læring kan foregå når som helst og hvor som helst. Samtidig har vi naturligt fokus på god adfærd på internettet. Vi sætter ikke forbud og filtre op. Derimod får alle elever vejledning og guidning, så de ved, hvad man må, og hvad man ikke må i den digitale verden.  

 

Vores skole er et stærkt fælleskab baseret på gensidig respekt

Vi er alle en del af et fælleskab - fra det store samlede og helt ned til den enkelte klasse.

Og fælleskab forpligter, kræver deltagelse og gensidig respekt. Som forældre skal man vide, at vi har fokus på det enkelte barn, tager ansvar og vi viser eleverne på vej. Men vi tror også, at faste rammer er til for at brydes, at der skal være plads til alle, og at eleverne skal kunne påvirke deres egen læring og udvikling. At træffe valg og at være med til at bestemme modner, og får alle til at føle sig bedre tilpas. 

Vi skaber helhed og sammenhæng i en verden, som udfordrer os alle. Derfor vil vi også bryde rammerne og komme ud af klasselokalet. Vores skole er en del af den verden, der er lige uden for døren.

 

Forældresamarbejdet er en naturlig en del af fælleskabet

Som forældre har I naturligvis store forventninger til skolen. Dette er en drivkraft for os.

Vi ser skole og SFO som en helhed og samarbejdet mellem skole og hjem som et parløb, og ligesom vi har forventninger til vores elever, har vi det også til deres forældre. Vi ser forældrenetværket som en vigtig del af skolens dynamik. For eksempel arbejder vi med trivselsambassadører, som er forældrevalgte forældre, der fokuserer på trivslen på den enkelte årgang og jævnligt mødes med ledelsen fra skolen. 

Afdeling Ganløse Skole

Ganløse Skole 
Vestergade 5A, Ganløse
3660 Stenløse
Tl. 7259 8400
ganloeseskolen@egekom.dk

Afdeling Slagslunde Skole

Slagslunde Skole
Blomstervej 19, Slagslunde
3660 Stenløse
Tlf. 7259 8450
slagslundeskolen@egekom.dk