Skip to content back to nav
 
 

Skolebestyrelse

Ord

Skolebestyrelsen for Distriktsskole Ganløse

Skolebestyrelsensarbejde i Egedal Kommune

Skolebestyrelsen er med til at sætte retningen for skolen og er i aktiv dialog med kommunens politikere.

Hver skole har en skolebestyrelse, som er med til at sætte retningen for skolen, og som er i aktiv dialog med Byrådet.

Byrådet har det overordnede ansvar og beslutter indholdet af kommunens skolepolitik, indenfor folkeskolens rammer.

Forældre

7 forældre vælges for en 4-årig periode. Skolebestyrelsens formand er ofte en person, der har erfaring med arbejdet i skolebestyrelsen. Nogle bestyrelser vælger formand hvert år, andre vælger formand for 4 år.

Medarbejdere

 Hver afdeling er repræsenteret ved 1 medarbejder, der vælges af skolens personale for 1 år ad gangen.

• Elever

 Hver afdeling er repræsenteret ved 1 elev, der vælges af skolekammeraterne, for 1 år ad gangen.

Skoleleder

Leder og stedfortræder er ikke medlemmer af skolebestyrelsen, men fungerer som sekretærer. lederen er bestyrelsens rådgiver og har pligt til at omsætte beslutninger til handling. Lederen er ansvarlig for at  fremskaffe relevant materiale, så bestyrelsen er forberedt så godt som muligt til at træffe beslutninger. Skolelederen formulerer forslag til principper, læseplaner mv.

Byrådets  repræsentant

Hvis skolebestyrelsen ønsker det, kan Byrådet deltage i skolebestyrelsens møder, ved at udpege en repræsentant. Repræsentanten er ikke medlem af bestyrelsen og deltager ved møderne uden stemmeret. Repræsentanten vælges for 4 år.

 

 
 
Afdeling Ganløse Skole

Ganløse Skole 
Vestergade 5A, Ganløse
3660 Stenløse
Tl. 7259 8400
ganloeseskolen@egekom.dk

Afdeling Slagslunde Skole

Slagslunde Skole
Blomstervej 19, Slagslunde
3660 Stenløse
Tlf. 7259 8450
slagslundeskolen@egekom.dk