Skip to content back to nav
 
 

0. klasser på Distriktsskole Ganløse

Børn i Kø

Velkommen til 0. klasser

Indskrivning i børnehaveklasse

 

Indskrivning af børn til børnehaveklasse med start i august 2022 foregår i perioden 8. november til 6. december 2021. Forældre med børn der skal begynde i skole, modtager information i deres e-boks.

Hvis du er flytter til Egedal Kommune med et barn, der skal starte i børnehaveklasse, og du ikke har fået et brev om indskrivningen, skal du kontakte jeres distriktsskole.

Du kan se en oversigt med kontaktoplysninger til distriktsskolerne her.

 

Orienteringsmøder 2021

Møderne afholdes under hensyn til Covid-19 og Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Det vil fremgå af skolernes hjemmesider, om møderne afholdes på skolen eller virtuelt, og det er derfor vigtigt at holde sig orienteret på skolernes hjemmesider.

Mødedatoerne er:

Distriktsskole Dato Tidspunkt Afdeling Lokale
Smørum 2/11-21 16.30-18.00 Boesagerskolen Skolens Hjerte
Stenløse 2/11-21 17.00-19.00 Stengårdsskolen Festsalen
Ganløse 26/10-21 17.00-18.30 Ganløse Skole Kulturhuset
Ølstykke 3/11-21 17.00-19.00 Maglehøjskolen Samlingssalen

Frit skolevalg

Ønsker du at få dit barn indskrevet i en anden skole, angives det ved den digitale skoleindskrivning.
Vi vil - i videst muligt omfang - forsøge at imødekomme dit ønske.
Er det ikke muligt er følgende retningslinjer gældende:

 • Såfremt der er plads, sker optagelse indenfor Byrådets fastlagte rammer. 
 • Kommunens egne børn går forud for børn fra andre kommuner.
 • Elever der har søskende på den pågældende afdeling, optages før elever uden søskende.
 • Er elevtallet i en klasse 26 eller derover, optages ikke elever fra andre distrikter/kommuner.
 • Bemærk:  Er dit barn indmeldt i anden privatskole end Stenløse Privat Skole, skal du give besked til Center for Skole & Dagtilbud på mail skoledagtilbud@egekom.dk
 • Bemærk:  Optages dit barn i anden skole end distriktsskolen, skal du selv sørge for transport.

 

Flytter du til kommunen 

Ønsker du dit barn indskrevet i børnehaveklasse, skal du i perioden;

 • August til december rette henvendelse til Center for Skole & Dagtilbud pr. mail
 • Januar til og med juni rette henvendelse til det distrikt dit barn tilhører

Ved indskrivning i 1. - 10. klasse, skal du rette henvendelse til det distrikt dit barn tilhører

Overflytning og udmeldelse af dagtilbud

 • Overflytning fra dagtilbud til skole sker hvert år den 1. april
 • Overgår dit barn fra børnehave til SFO i Egedal Kommune, sker overflytning automatisk - du behøver derfor ikke at foretage dig noget.
 • Starter dit barn i privat skole, eller skole i anden kommune, skal du selv sørge for udmeldelse.
 • Udmeldelse skal ske via Den Digitale Pladsanvisning - der er mindst 30 dages opsigelsesvarsel til den sidste i en måned.
 
 
Afdeling Ganløse Skole

Ganløse Skole 
Vestergade 5A, Ganløse
3660 Stenløse
Tl. 7259 8400
ganloeseskolen@egekom.dk

Afdeling Slagslunde Skole

Slagslunde Skole
Blomstervej 19, Slagslunde
3660 Stenløse
Tlf. 7259 8450
slagslundeskolen@egekom.dk